Condicions legals i de ús

Dades d'empresa

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives de la pàgina Web:

Denominació Social: CLUB NÀUTIC SA RÀPITA
Domicili social: esplanada del port, s/n, de Sa Ràpita – Campos, província de les Illes Balears.
C.I.F. nombre: G07060312.
Adreça de correu electrònic: administracion@cnrapita.es
Telèfon de contacte: 971 64 00 01


Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís legal, el CLUB NÀUTIC SA RÁPITA informa als usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privadesa i protecció de dades de caràcter personal perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades, en ocasió dels serveis oferts.

En aquest sentit, l’usuari podrà proporcionar-nos de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé a través dels formularis de recollida de dades inclòs en la Web, bé mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través del formulari de la pàgina Web implica acceptar i consentir el tractament de les mateixes en els termes indicats en la present política de privadesa.

Les dades de caràcter personal recollides seran incorporades als fitxers el responsable dels quals és el CLUB NÀUTIC SA RÁPITA degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CLUB NÀUTIC SA RÀPITA garanteix la confidencialitat de les dades facilitades. Així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran dur-se a terme, conforme al que es disposa en la normativa vigent, mitjançant sol·licitud acreditant la seva identitat a l’adreça indicada en la part superior d'aquest annex legal.

Apartat "Inscripció de curs de vela"

Li informem que les dades personals que proporciona en aquest moment o amb posterioritat, seran tractades i incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable el CLUB NÀUTIC SA RÀPITA, i que té la finalitat de gestionar les inscripcions de l'escola de vela. Amb la subscripció del present document, el titular de les dades consent expressament i autoritza al CLUB NÀUTIC SA RÀPITA, perquè, amb motiu de regates o altres esdeveniments esportius o socials organitzats pel club, la seva imatge i dades personals puguin ser visualitzades a la pàgina Web, fullets, panells informatius del club, així com als mitjans de comunicació, amb la finalitat de promoure aquestes activitats.

S'informa que les dades del present formulari podran ser cedits a la Federació Balear de Vela.
Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris, si no s’emplenen, la inscripció no serà vàlida.

Apartats:“Reserva d’amarraments” - “Reserva de varada” “Apartat Qualitat i Medi ambient” “Qüestionari de satisfacció i Suggeriments”

Li informem que les dades personals que proporciona en aquest moment o amb posterioritat, seran tractades i incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable el CLUB NÀUTIC LA SA RÀPITA, i que té com a finalitat la gestió de socis, transeünts, usuaris, amarres i la prestació dels diferents serveis. de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El titular de les dades manifesta que les dades aportades són correctes i veraces i es compromet a comunicar qualsevol modificació dels mateixos al Club.El titular de les dades autoritza a CLUB NÀUTIC SA RÀPITA, a l'enviament de  mailing comercial relatiu als productes que el club comercialitza, així com al va enviar de notícies relacionades amb les activitats i esdeveniments que desenvolupa el club.Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris, si no s'emplenen, la inscripció no serà vàlida.

Clàusula d'exempció de responsabilitat i submissions

La present Web desenvolupada per CLUB NÀUTIC SA RÀPITA, ofereix accés a Informació de serveis i activitats que CLUB NÀUTIC SA RÀPITA consideri d'interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.
CLUB NÀUTIC SA RÀPITA vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes.
La present Web, conté en algunes ocasionis links a pàgines externes sobre les quals CLUB NÀUTIC SA RÀPITA no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de CLUB NÀUTIC SA RÀPITA, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Manacor – *Illes *Balears - Espanya.

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal