El Club Junta Directiva

Junta Directiva

Pau Lladó Alcover President
Miquel Suñer Riera Vicepresident
Maria Nicolau i Lladó Secretària
Mª Elvira Mir Montes Tresorera
Sebastià Garí Bigas Comodor
Juan Lladó Xamena Vocal
José Campins Visca Vocal
Miquel Ángel Morey Mas Vocal
Toni Reta Barceló Vocal
Maribel Soteras Llompart Vocal
Nuria Bover Piqué Vocal
Micaela M. Adrover Directora