El Club Política De Qualitat I Medi Ambient

Política De Qualitat I Medi Ambient

El CLUB NÀUTIC SA RÀPITA és un port esportiu situat en un enclavament d'insubstituïble valor ecològic al costat de les platges verges del sud de l'illa de Mallorca, i enfront del parc nacional de l'arxipèlag de Cabrera. Des de la seva construcció en els anys 70, ha anat actualitzant-se amb la finalitat de complir amb les necessitats i expectatives de socis i usuaris. En l'actualitat, compta amb 436 amarraments en aigua i 60 en marina seca, escar, estació de subministrament de carburant, escola de vela, organització de regates, i serveis nàutics i de restauració, entre altres.

Conscients que per a la millora contínua es requereix una gestió basada en criteris de Qualitat i protecció del medi ambient, s'ha implantat un Sistema de Gestió Integrat de la Qualitat i el Medi Ambient, basat en les Normes internacionals ISO 9001, ISO 14001 i la norma UNEIX 188004 de Serveis turístics en instal·lacions nàutic esportives, per a l'abast: Gestió d'amarraments i panyols, servei d'escar, subministrament de combustible a embarcacions, organització i execució de regates nàutic-esportives, escola de vela i gestió de socis.

Per a la correcta implantació i aplicació del Sistema es necessita la implicació de tots els estaments de l'Organització, tant de la Direcció com de totes les persones que treballen en el Club, i que s'adoptin els següents compromisos:

  • Dotar a l'Organització dels recursos humans i tècnics apropiats per a assegurar la Qualitat en la gestió dels nostres serveis, intentant aconseguir sempre la màxima satisfacció dels nostres usuaris.

  • Establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a prevenir la contaminació i disminuir l'impacte ambiental dels nostres processos en l'entorn, a través d'un consum eficient de recursos, una correcta gestió dels residus i l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental.

  • Complir amb els requisits legals reglamentaris que ens afecten i aquells assumits de manera voluntària.

  • Fomentar la realització d'activitats nàutic-esportives o d'interès social que promocionin el Club i el turisme en la zona.

  • Millorar la gestió interna i crear un clima favorable de treball, formant i motivant al personal en el seu desenvolupament professional i personal, així com potenciar la seva actitud de treball en equip.

  • Definir anualment uns objectius específics relacionats amb la Qualitat i el Medi Ambient, que afectin a totes les activitats de l'Organització, col·laborant en la Millora Contínua del Club.

  • Revisar anualment la Política per a assegurar la seva vigència i contínua adaptació als fins i objectius de l'Organització.

La Direcció del CLUB NÀUTIC SA RÀPITA confia en la participació de tots per al manteniment d'aquesta política i la seva difusió.

Sa Ràpita, 1 de Juny de 2021

Pau Lladó Alcover
President
CLUB NÀUTIC SA RÀPITA.