El port Recollida Selectiva

Recollida Selectiva

GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS

 

RESIDUS QUÈ SEPARAR? CONTENIDOR SITUACIÓ
Tubs Fluorescents Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. Caixa tubs fluorescents Marineria
Aerosols Envasos d'esprai o aerosols. Contenidor aerosols. Marineria
Residus electrònics Materials electrònics que ja no siguin d'utilitat. Caixa residus electrònics. Marineria
Piles alcalines Piles usades Contenidor piles Punt verd
Medicaments Medicaments caducats o que no es vagin a utilitzar. Caixa medicaments Oficina

 

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS

 

RESIDUS QUÈ SEPARAR? CONTENIDOR SITUACIÓ
Paper i Cartó Paper i cartó Contenidor blau per a Paper i Cartó Punt verd
Vidre no retornable Envasos de cristall. Contenidor verd per a Cristall Punt verd
Envasos lleugers Envasos lleugers de plàstic, llaunes i tetrabricks. Contenidor groc per a Plàstic Punt verd
Resta de desaprofitaments Restes orgàniques, i resta de desaprofitaments no perillosos. Contenidors verds residus orgànics Tot el port
Aigües residuals embarcacions Aigües residuals de les embarcacions. Bomba extracció aigües residuals Estació carburant
Residus metàl·lics no contaminats Residus metàl·lics i residus especialment voluminosos no contaminats Contenidor groc per a residus metàl·lics Punt verd